Over Leidse Geluiden

Wilt u een donatie doen?

Dat kan: 

NL63RABO0348377428
Tnv. Stichting Jazz071

Stichting Jazz071 is initiafnemer van Leidse Geluiden: Ons doel:

 

Ons doel is om de wereld beter te maken en onze activiteiten moeten daaraan bijdragen. Naast het actief zoeken naar ideeën voor nieuwe activiteiten is het beleid van de Stichting gericht op verbetering van de uitvoering van lopende activiteiten. Stichting jazz071 is een stichting die zich inzet om een betere leefomgeving te creëren door het stimuleren en presenteren van de oefening van de kunst en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door te investeren in kunst en cultuur, en deze toegankelijk te maken voor iedereen en culturele en maatschappelijke interesses bij elkaar te brengen en voorzien in de culturele belangstelling en deze bevorderen.